Hartelijk welkom

Garantie

De volgende garantie bepalingen gelden voor onze harpen. De leverancier van het specifieke merk harpen geeft voor de genoemde periode garantie aan de eerste eigenaar op defecten in materialen en op de constructie. Zaken die niet onder de garantie vallen zijn:

  • Problemen als gevolg van verkeerd gebruik of beschadigingen door omvallen of stoten; 

  • Schade ontstaan door het blootstellen van de harp aan extreme temperaturen; 

  • Normaal voorkomende snaarbreuk. 

De garantie gaat in op de datum van aankoop of aanvang huur/huurkoop. Het is aan te raden harpen te verzekeren tegen schade die niet onder de garantie valt.

  

 

Lyon & Healy

Lyon & Healy harpen garandeert de oorspronkelijke koper dat een harp vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap, bij normaal gebruik en onderhoud, voor een periode van twee jaar voor hakenharpen, 3 jaar voor de Chicago Petite 40 en 5 jaar voor alle andere pedaalharpen vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop.

Deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van de harp bij L&H in Chicago, of een aangewezen servicecenter, indien zij binnen de genoemde termijn wordt geretourneerd door de oorspronkelijke koper. De koper betaalt alle benodigde verzendkosten voor retournering aan de winkel of het servicecenter. De garantie geldt alleen als L&H na onderzoek overtuigd is dat de harp defect was op het moment van aankoop.

In een dergelijk geval zal L&H repareren of, naar hun keuze, vervangen en terugsturen zonder kosten, met uitzondering van de verzendkosten, naar de oorspronkelijke koper. Uitdrukkelijk uitgesloten in deze garantie zijn: snaren, lak, krimpsheurtjes in het hout, regulier benodigd onderhoud zoals stemmen en reguleren, normale slijtage, en eventuele beschadiging van de harp tijdens het transport of als gevolg van slechte verzorging of behandeling, wijziging, misbruik of een ongeluk.

Dusty Strings

Op het model Ravenna wordt na aankoop 2 jaar garantie gegeven en op alle andere modellen van Dusty Strings wordt 5 jaar garantie gegeven aan de eerste eigenaar op defecten in materialen en op de constructie. Als zich een probleem voordoet dat onder de garantie valt zal de harp kosteloos gerepareerd of vervangen worden. De eventuele vervoerskosten van en naar Dusty Strings in Amerika zijn voor de eigenaar van de harp. Mocht zich een probleem voordoen dat onder de garantie valt, zal De Zingende Snaar Harpen in eerste instantie uw probleem oplossen. Bij complexe problemen zal in overleg met Dusty Strings de hulp ingeroepen worden van een gespecialiseerde harpreparateur. 

 

Salvi

Salvi geeft 3 jaar garantie op zijn haakjesharpen en 5 jaar garantie op zijn pedaalharpen. Garantie formulier met voorwaarden wordt meegegeven bij aankoop van de harp.

  

Starfish

Op Starfish harpen wordt 5 jaar garantie gegeven aan de eerste eigenaar op defecten in materialen en op de constructie.

 

Silver Spear

Op alle Silver Spear harpen wordt 2 jaar garantie gegeven aan de eerste eigenaar op defecten in materialen en op de constructie.

 

Weissgerber

Pepe Weissgerber geeft 3 jaar garantie op zijn harpen, snaarbreuk uitgesloten.  

 

Killarney

Killarney geeft 5 jaar garantie op zijn harpen, snaarbreuk uitgesloten.